Докторанти

- Велко Атанасов :
Tема -  "Ислямският активизъм на Балканите и произтичащите последици за европейската сигурност"
Факултет - Юридически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - проф. д-р Пламен Пантев
 
- Данаил Данов :
Tема - „Педагогика на успешната комуникация: новите технологии и обучението чрез Интернет като алтернатива на традиционните учебни методи"
Факултет -  Начална и предучилищна педагогика
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - проф. д.пед.н. Божидар Ангелов
 
- Даниела Гагова:
Tема - "Европейска политика и нормативна уредба на спорта в Р. България"  
Факултет -
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - проф. Банков
 
- Доротея Михова:
Tема - "Концепциите за справедливост, равенство и законност в римското право и тяхната формираща роля в развитието на римското иранносредновековното европейско общество"
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - доц.д-р Александър Николов
 
- Евгения Сотирова :
Тема - "Глобални дисбаланси и влиянието им върху нововъзникващи пазари"
Факултет - Стопански факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - доц. д-р. Димитър Стефанов - заместник декан
 
 
- Ива Венкова :
Tема - "Япония и Европейският съюз, 1992 - 2009 г."
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант проф. д.и.н. Христина Мирчева
 
 
- Ивелина Георгиева :
Tема -
Факултет - Факултет по педагогикa
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - 
 
 - Лилия Грозданова :
Tема - "Римските императори срещу готите на Книва: политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност"
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - доц. д.и.н. Диляна Ботева
 
- Пламен Димитров :
Tема - "Каспийските перспективи на европейската енергийна сигурност"
Факултет - Исторически факултет
Университет -Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - доц. д-р Дарина Григорова
 
- Поля Рачалова :
Tема - "Обща енергийна политика на ЕС (1993 - 2009 г.)"
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - доц. д-р Костадин Грозев
 
- Райчо Райчев :
Tема - „Ролята на космическите науки и изследвания за развитието на Европа и мястото на България в европейската космическа общност"
Институт - Български Институт за Космически Изследвания
Научен консултант - Проф. Петър Стефанов Гецов
 
 - Росен Кукушев :
Tема - "Политиката на Великобритания в региона на Близкия изток през 90-те години на XX век (1993 - 2003 г.)"
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - проф. д.и.н. Христина Мирчева
- Стефка Гигова :
Tема - "Превенция на специфични нарушения на способността за учене"
Факултет - Философски факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научен консултант - проф.д-р Ваня Матанова
english български