Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и Студената война (1939-1989)

I. Откриване на конференцията:

 1. Приветствие на г-н Цветан Цветанов
 2. Приветствие на проф. Сергей Игнатов
 3. Приветствие на н.пр. Шаул Камиса Раз
 4. Приветствие на г-н Евтим Костадинов
 5. Приветствие на проф. Дейвид Фараджи
 6. Приветствие на г-н Максим Бенвенисти

II. „Българските евреи и българската държава от края на XIX в. до Холокостта":

 1. Румен Генов „Дизраели, еврейството и антисемитизмът в България"
 2. Шломо Шеалтиел „Българското еврейство между заплахата от унищожение и национално възраждане (1939-1949 г.)"
 3. Ангелина Рашкова „Малко известни съдби на евреи и праведници неевреи от България по времето на Холокоста"
 4. Дискусия към панела

III. Представяне на документалния сборник „Държавна сигурност и еврейската общност в България (1944-1989 г.)"

 1. Дискусия към панела

IV. „Българските евреи - между спасението и Холокоста":

 1. Борислав Дичев „Законодателната рамка на антисемитската политика в България през 1941-1943 г."
 2. Валери Колев „Да бъдеш евреин в царството и в новите земи, исторически и юридически аспекти на проблема"
 3. Ваня Стоянова „България и евреите от присъединените територии през Втората световна война"
 4. Спас Ташев „Българската администрация във Вардарска Македония през 1941-1944 г. и съдбата на еврейското население"
 5. Иван Хаджийски „Депортацията на евреите от Беломорието, Вардарска Македония и Пиротско и спасяването на евреите от Дупница и Кюстендил"
 6. Дискусия към панела

V. „Евреите в Източна Европа и наследството на Холокоста":

 1. Стивън Сейдж „VII състав на Народния съд в София, март-април 1945 г.: Първият в света холокост процес в собствения и в нашия контекст"
 2. Моше Мосек „„По-добре да отведа краката при обувките": Значението на посещението на Бен Гурион в България, декември 1944 г."
 3. Дискусия към панела

VI. „Еврейската диаспора и Студената война":

 1. Бета Хараланова „Емиграцията към Израел и евреите в Шумен"
 2. Арие Кохави „Политиката на Студената война: Еврейската имиграция от страните от Съветския блок след втората световна война"
 3. Искра Баева „Евреите в следвоенна Източна Европа - от участие в управлението до противопоставяне на системата"
 4. Дискусия към панела.

VII. „Близкоизточният конфликт и евреите в България и Източна Европа на фона на Студената война":

 1. Йордан Баев „Политиката на българското правителство към Близкоизточния конфликт като фактор за дейността на еврейската общност в страната"
 2. Естер Георгиева „Фрагменти от живота на евреите по време на комунистическия режим в България"
 3. Елко Хазан „Съдбата и състоянието на еврейското културно наследство в България в периода 1939-2012 г."
 4. Дискусия към панела

 

Визуални материали:

Плакат Програма Галерия Баджове Фонова
презентация

 

български