Новини

12/02/2013
УКХ „Алма матер“ с удоволствие съобщава, че на уебстраницата заинтересуваните могат да се запознаят с онлайн публикация на сборник материали от международната конференция „Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините на Втората световна война и Студената война (1939 - 1989), състояла се на 2 и 3 ноември 2012 г. и организирана от УКХ в партньорство с Центъра за изследване на Холокоста на Университета в Хайфа, Центъра за изследване на Студената война към Харвардския университет, Организацията на евреите в България „ШАЛОМ“ и Комисията по досиетата.
11/10/2011
Конкурси за изследователска дейност на Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер"

За института

Мисията на Докторантския и постдокторантския институт "Диалог Европа" е да развие изследователския потенциал на СУ „Св. Климент Охридски" и неговите партньори чрез насърчаване на интердисциплинарните хуманитарни изследвания, трансфера на методологии и знания, разработването на оригинални и нови изследователски методики.

В рамките на съвместната работа екип от утвърдени преподаватели, млади изследователи и експерти от СУ, БАН, държавни институции, бизнеса и неправителствените организации ще реализират 7-годишна научна програма с ясно формулирани, конкретни и свързани с обществената практика изследователски задачи под общото мото „Диалог Европа".

[повече]

english български