Летни школи

Есенни четения "Докторантски диалози - 2010" (25.09-02.10.2010), Пампорово

Място: Хотел „Мургавец", Пампорово
Зала: Конферентна зала
Период: 25 септември - 02 октомври 2010

В семинарните занятия участие взеха над 20 докторанти, млади специализанти и преподаватели от Институт за докторантски и постдокторантски изследвания "Диалог Европа" и Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Изнесени бяха много лекции и презентации, включващи различна проблематика, като: 

- "Ефективна презентация на идеите, европейски проекти и работа с медиите" (Данаил Данов);
- "Платформи за дистанционно обучение онлайн и разработване на онлайн базирани курсове" (Мадлен Данова);
- "Барселонския процес и политиката на Великобритания в Близкия Изток" (Росен Кукушев);
- "Космическите програми и тяхната роля в съвременния свят" (Райчо Райчев);
- "Източници на международното частно въздушно право" (Христина Маринова); 
- "Правна уредба на спорта в Р България в контекста на ЕС" (Даниела Бояджиева);
- "Допускане на изпълнението на чуждестранни официални (автентични) документи и на съдебни спогодби според режима на Регламент 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела" (Васил Пандов);
- "Търговската марка в международното частно право" (Патриция Черкезова);
-  "Каспийският регион като свързващо звено между европейската и азиатската енергийна геополитика" (Пламен Димитров);
- "Енергийната политика на ЕС в Каспийския регион" (София Шигаева);
- "Новите технологии и образованието - възприятия и практики" (Данаил Данов);
- "Мобилност на учените във формите на организация на научната дейност"(Анета Сакалова);
- "ЕС: идеи, институции, перспективи" (д-р Борис Стоянов);
- "Съветската власт и мюсюлманското духовенство в Кавказ" (Чавдар Митов);
- "Проектът SUDIGITAL и перспективите на дигитализацията в областта на хуманитаристиката в СУ" (доц.д-р Тодор Попнеделев и Добромир Добрев)

* Снимки от проявата: http://dialogueeurope.org/index.php?mact=Album,m2,default,1&m2albumid=10&m2returnid=24&page=24&hl=bg_BG

 

Първо лятно училище, 31 юли - 9 август 2009, Пампорово

Международно лятно училище "Европейският съюз и предизвикателствата на социалния диалог"
Място: Хотел „Мургавец", Пампорово
Зала: Конферентна зала
Период: 31 юли - 9 август 2009

Работна група № 1, с ръководител доц. д-р Тодор Попнеделев организира първото лятно училище на Институт за докторантски и постдокторантски изследвания "Диалог Европа". То ще се състои от 31 юли до 9 август 2009 г. в Пампорово.

В него ще участват над 30 докторанти и млади учени от България, Турция, Хърватска, Полша, както и лектори от СУ "Св. Климент Охридски", Харвардския университет, САЩ; Университетите на Хъл и Линкълншър, Великобритания; Католически университет Краков.

В програмата са предвидени следните курсове: курс 1 "Русия, САЩ и ЕС в геополитиката на XXI в.", курс 2 "Социално-икономическият диалог и ЕС: идеи, правила, практики", курс 3 "Докторантски семинар - лекции, семинари и тренинг по подготовка на проекти".

Отпътуването от София на участниците в училището ще бъде на 31 юли, петък в 9 ч. от паркинга зад площад "Св. Александър Невски" (при ресторант Академия).

english български