Новини

12/02/2013
УКХ „Алма матер“ с удоволствие съобщава, че на уебстраницата заинтересуваните могат да се запознаят с онлайн публикация на сборник материали от международната конференция „Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините на Втората световна война и Студената война (1939 - 1989), състояла се на 2 и 3 ноември 2012 г. и организирана от УКХ в партньорство с Центъра за изследване на Холокоста на Университета в Хайфа, Центъра за изследване на Студената война към Харвардския университет, Организацията на евреите в България „ШАЛОМ“ и Комисията по досиетата.
11/10/2011
Конкурси за изследователска дейност на Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер"
15/10/2010
Институтът за изследване на мира в Осло (Peace Research Institute Oslo) предлага две стипендии за провеждане на докторантски изследвания.
8/10/2010
Международна конференция, посветена на 21-годишнината от падането на Берлинската стена - "Свят без стени", A World Without Walls 20010: "An International Conference on Peace building, Reconciliation and Globalization in an Independent World"
(06 - 10.11.2010, Берлин)
4/10/2010
Международна научна конференция "Власт и влияние в Югоизточна Европа, XVI-XIX в."
(8-10 октомври 2010 г., Конферентна зала на СУ)
4/10/2010
Международна научна конференция "Власт и влияние в Югоизточна Европа, XVI-XIX в."
(8-10 октомври 2010 г., Конферентна зала на СУ)
4/10/2010
Международна научна конференция "Власт и влияние в Югоизточна Европа, XVI-XIX в."
(8-10 октомври 2010 г., Конферентна зала на СУ)
16/08/2010

Сдружение с нестопанска цел „Циолковски" обявява 13 свободни места за участие в младежки проект в Италия на тема „Нови енергийни източници". Проекта се спонсорира от Европейската Комисия (ЕК).

26/03/2010
Европейската културна фондация стартира конкурс за млади изследователи
22/03/2010

„Космически Предизвикателства 2010"

Нова инициатива на Институт за Космически Изследвания - БАН, Софийски Университет „Св. Климент Охридски", Институт „Диалог Европа", Сдружение с Нестопанска Цел „Циолковски" и др.

4/12/2009
Представяне на книгата "Френската лексика в романа Тютюн" на проф. Димитър Веселинов от Факултета по класически и нови филологии
27/11/2009
Открита лекция на проф. Марк Креймър
27/11/2009
"Френската лексика в романа Тютюн", проф. Димитър Веселинов
23/09/2009
COLLEGIUM HISTORICUM на Историческия факултет на Софийския университет обявява конкурс за 25 стипендии за докторанти (редовни, задочни и на свободна подготовка).
23/09/2009
COLLEGIUM HISTORICUM на Историческия факултет на Софийския университет обявява конкурс за 15 стипендии за постдокторанти.
5/08/2009
Kонкурс за 4 (четири) места за постдокторантури в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.) за доктори и млади изследователи незаемащи щатно място във висше училище или научен институт.
5/08/2009
Конкурс за 4 (четири) места за докторантури на самостоятелна подготовка в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.).
5/08/2009
Kонкурс за стипендии за изследователски специализации в чужбина (за срок от 2 до 4 седмици) за утвърдени български учени в областта на европейските проучвания.
english български