Отминали събития

4/02/2010
Български хелзинкски комитет, Комисия по досиетата и Историческия факултет при СУ „Св. Климент Охридски" организират кръгла маса на тема: „Правото да знаем и разкриването на архивите на ДС"
5/08/2009
Kонкурс за 4 (четири) места за постдокторантури в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.) за доктори и млади изследователи незаемащи щатно място във висше училище или научен институт.
5/08/2009
Конкурс за 4 (четири) места за докторантури на самостоятелна подготовка в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.).
5/08/2009
Kонкурс за стипендии за изследователски специализации в чужбина (за срок от 2 до 4 седмици) за утвърдени български учени в областта на европейските проучвания.
1/07/2009
Конкурс за 6 (шест) стипендии за изследователски специализации в чужбина (за срок до 12 седмици) на недоктори в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.)
1/06/2009
Конкурс за 7 (седем) изследователски стипендии за написване на монография в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.).
1/06/2009
Конкурс за 6 (шест) стипендии за изследователски специализации в чужбина (за срок до 12 седмици) на млади учени в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.).
17/05/2009
Конкурс за 10 (десет) места за докторантури на самостоятелна подготовка в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.)
17/05/2009
Конкурс за 4 (четири) постдокторантури в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.)
english български