Постдокторанти

- Анна Вълканова :
Tема -  "Диалог и застъпничество по политиката на Европейския съюз за развитие" (Ръководство за българските неправителствени организации за развитие в контекста на ЕС)
Факултет - Факултет по журналистика и масови комуникации
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
 
- Анелия Коева :
Tема - "Болонският процес. Европейската реформа за висше образование и последствията от промените във висшите учебни заведения във ФРГ и България"
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
 
- Евгени Кандиларов :
Tема - "СИВ И ЕИО (Политически и икономически отношения и връзки през 80-те години на ХХ век)"
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
 
- Йордан Ангелов Мантарлиев :  
Tема - "Просветната политика на местните органи на държавната власт в България (1944 - 1959г.)"
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
- Милена Петкова-Енчева :
Tема - "Адаптацията на номади към екологичното и стопанско пространство на Балканите /Юруците в Източния дял на Тракийската низина през XVI век/."
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
- Надежда Гълъбова :
Tема - "СОЦИАЛИЗМЪТ И НЕГОВИЯТ ЧУЖД ЕЗИК: английската гимназия в културното поле на социалистическа България (1950-1989)"
Факултет - Философски факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
- Никола Романов Дюлгеров :
Tема - "Западноевропейският модел на обществено-политическо развитие и възприемането му на Балканите и в Кипър XIII-XVI век"
Факултет - Исторически факултет
Университет - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
english български