Работни групи

  • Социално-икономическият диалог в страните от ЕС - фактор за устойчивост и просперитет
    Ръководител: доц. д-р Тодор Попнеделев
  • Институционалният диалог - предизвикателствата пред общата външна политика и политика по сигурност и право на ЕС
    Ръководител: проф. д-р Николай Натов
  • Културният диалог - общоевропейска и национална идентичност в областта на културата, науката, образованието и медиите
    Ръководител: доц. д-р Юлия Стефанова
english български