Тематични конференции

Тематични конференции:

 Тематична научна конференция с българско и международно участие - „Брюксел І"

Място: Хотел „Мургавец", Пампорово
Зала: Конферентна зала
Период: 30 юни  - 2 юли 2010 г.

 

След извършена изследователска работа по тематиката на Регламент „Брюксел 1" - регламент на Съвета (ЕО) № 44/2001 г. и старателно подготвена научна разработка - правен анализ и препоръки по прилагането на регламента в България и в ЕО (под формата на колективна монография), работна група № 2, към Институт „Диалог Европа", с ръководител - проф. д-р Николай Натов и екип от хабилитирани преподаватели, асистенти и докторанти от СУ „Св. Кл. Охридски" (основно от катедрата по Международно право и международни отношения), активно взе участие в научна конференция, посветена на тема: „Регламентът „Брюксел І" - РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 44/2001 от 22 декември 2000 г., относно юрисдикцията и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела".

В конференцията се включиха авторите на изследването, които представиха своите научни резултати в рамките на двудневна програма пред подбрана аудитория от български и чуждестранни експерти, основно преподаватели и докторанти, юристи, съдии, прокурори, представители на авторитетни институции от съдебната система на Република България и гост-изследователи към Института от страната и чужбина.

български