Управителен съвет на Института

  • Доц. д-р Костадин Грозев, ръководител на проекта;
  • Доц. д-р Тодор Попнеделев, ръководител на работна група 1 „Социалният и икономически диалог в страните от ЕС - фактор за устойчивост и просперитет";
  • Доц. д-р Юлия Стефанова, представител на Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт" (партньор на СУ по проекта) и ръководител на работна група 3;
  • Проф. д-р Николай Натов, ръководител на работна група 2 „Диалогът по въпросите на европейското право, европейските институции, изграждането и взаимодействието на структурите за общоевропейска сигурност и опитите за координиране на външната политика";
  • Ст. н. с. II ст. д-р Боян Кулов, представител на ИГ на БАН (партньор на СУ по проекта);
  • Доц. д-р Александър Николов, ръководител на Експертния съвет на Института и представител на синдикат ВОН към КНСБ (партньор на СУ по проекта);
  • Доц. д-р Иван Първев, ръководител на Издателския съвет на Института;
  • Добромир Добрев, координатор на Института.
english български