5/08/2009

Обява за докторантски конкурс


Конкурс за 4 (четири) места за докторантури на самостоятелна подготовка в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.).
Институтът за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа" на СУ "Св. Климент Охридски", обявява конкурс за 4 (четири) места за докторантури на самостоятелна подготовка в областта на хуманитарните науки.
Обявата е ориентирана към кандидати с образователно-квалификационна степен магистър по: история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.
Приоритет на Института са темите, свързани с европейските изследвания - диалога по въпросите на институционалното развитие на ЕС, социалната хармонизация, перспективите на европейското икономическо пространство в глобалната среда, съотношението национални държави - наднационални институции, правото на Eвропейския съюз, изработването на общи европейски политики, културата и общоевропейската идентичност, общоевропейското образователно пространство, медиите и комуникацията, трансатлантическите отношения в геополитиката на XXI в.

Срок за подаване на документите: 20 септември 2009 г.

Условия и начин на подаване:
Кандидатите, които ще бъдат зачислени през учебна 2009-2010 г., задължително подават следните електронни варианти на документи до Директора на Института:
- Автобиография - като прикачен файл (doc/pdf/rtf/odt);
- Изследователски проект - аргументация на дисертационната тема - като прикачен файл (doc/pdf/rtf/odt);
- Сканирана диплома за висше образование + приложение или уверение (при липса на диплома) - в сканиран прикачен файл (pdf/jpeg);
- Списък с публикации - като прикачен файл (doc/pdf/rtf/odt);
- Препоръка - в сканиран прикачен файл (pdf/jpeg).

Подаването на документите става по електронен път на e-mail: office@dialogueeurope.org

Връзки:
Пълен текст на обявата

english български