5/08/2009

Обява за постдокторантски конкурс


Kонкурс за 4 (четири) места за постдокторантури в областта на хуманитарните науки (история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.) за доктори и млади изследователи незаемащи щатно място във висше училище или научен институт.
Институтът за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа" на СУ "Св. Климент Охридски", обявява конкурс за 4 (четири) постдокторантури в областта на хуманитарните науки.
Обявата е ориентирана към кандидати на възраст до 40 навършени години и незаемащи щатно място във висше училище или научен институт, получили през последните 5 (пет) години научно-образователна степен доктор по: история, археология, етнология, политология, право, философия, европеистика, социология, културология, икономика и стопанско управление, журналистика, международни отношения, регионални изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публична администрация, документалистика и архивистика и др.
Приоритет на Института са темите, свързани с европейските изследвания - диалога по въпросите на институционалното развитие на ЕС, социалната хармонизация, перспективите на европейското икономическо пространство в глобалната среда, съотношението национални държави - наднационални институции, правото на Eвропейския съюз, изработването на общи европейски политики, културата и общоевропейската идентичност, общоевропейското образователно пространство, медиите и комуникацията, трансатлантическите отношения в геополитиката на XXI в.

Срок за подаване на документите: 1 октомври 2009 г.

Условия и начин на подаване
Кандидатите подават следните документи до Директора на Института:
- Автобиография - като прикачен файл (doc/pdf/rtf/odt);
- Изследователски проект - свободен текст до 6000 знака - като прикачен файл (doc/pdf/rtf/odt);
- Препоръка - в сканиран прикачен файл (pdf/jpeg);
- Документ за научна степен - в сканиран прикачен файл (pdf/jpeg);
- Списък с:
o Четени курсове - институции, специалност, предмет, описание;
o Участие в научни, изследователски или образователни проекти;
o Проведени специализации.

Подаването на документите става по електронен път на e-mail: office@dialogueeurope.org

Връзки:
Пълен текст на обявата

english български