5/08/2009

Обява за конкурс за специализации


Kонкурс за стипендии за изследователски специализации в чужбина (за срок от 2 до 4 седмици) за утвърдени български учени в областта на европейските проучвания.
Институтът за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа" на СУ "Св. Климент Охридски", обявява конкурс за стипендии за изследователски специализации в чужбина (за срок от 2 до 4 седмици) за утвърдени български учени в областта на европейските проучвания.
Обявата е ориентирана към хабилитирани лица с докторска или по-висока степен и научни интереси в сферата на: историята, археологията, етнологията, политологията, правните науки, философията, европеистиката, социологията, културологията, икономиката и стопанското управление, журналистиката, международните отношения, регионалните изследвания, класически, западноевропейски и славянски филологии, публичната администрация, документалистика и архивистика и др.
Приоритет на Института са темите, свързани с европейските изследвания - диалога по въпросите на институционалното развитие на ЕС, социалната хармонизация, перспективите на европейското икономическо пространство в глобалната среда, съотношението национални държави - наднационални институции, правото на Eвропейския съюз, изработването на общи европейски политики, културата и общоевропейската идентичност, общоевропейското образователно пространство, медиите и комуникацията, трансатлантическите отношения в геополитиката на XXI в.

Срок за подаване на документите: 15 септември 2009 г.

Условия и начин на подаване
Кандидатите подават следните документи до Директора на Института:
- Автобиография (като прикачен файл);
- Работна програма на специализацията (като прикачен файл);
- Списък с публикации (като прикачен файл);
- Актуална портретна снимка (като прикачен файл);
- Покана от приемащата страна (като прикачен файл).

Подаването на документите става по електронен път на e-mail: office@dialogueeurope.org

Връзки:
Пълен текст на обявата

english български