27/11/2009

Първо издание на Институт "Диалог Европа"


"Френската лексика в романа Тютюн", проф. Димитър Веселинов

На 30 ноември 2009 г. от 17 ч. в Университетска библиотека, СУ ще се проведе премиерата на книгата на проф. Димитър Веселинов от Факултета по класически и нови филологии на СУ, "Френската лексика в романа Тютюн".

Книгата е първата монография, подготвена с одобрен издателски грант в рамките на Институт "Диалог Европа", финансиран от Националния фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието, младежта и науката.

english български