14/12/2009

COLLOQUIUM ON DIALOGUE


Научно ателие на чуждестранните и българските стипендианти на Институт „Диалог Европа"

 

Институт „Диалог Европа" започва организирането на поредица от научни дискусии за своите чуждестранни и български стипендианти. Основен фокус на тези срещи ще бъде неформалното споделяне на постиженията, трудностите и различните изследователски гледни точки. Предлаганите теми обхващат широк спектър от проучвания в областта на социалните и хуманитарните науки по въпросите на диалога и европейското сътрудничество.

 

Първи научен колоквиум:

Месец декември 2009 г.

 

Jenny Oltersdorf (Humboldt University of Berlin)

„Research quality evaluation in the field of humanities"

 

Stephan Kinsner (University of Darmstadt)

„The undiscovered Economy of undiscovered Public Heritage"

 

Кога: 16 декември 2009 г., 18.00 ч.

Къде: 40 ауд. на СУ „Св. Климент Охридски", Ректорат, Южно крило, 2 ет.

english български