4/12/2009

"Френската лексика в романа Тютюн" на проф. Димитър Веселинов - първа книга, спонсорирана с издателски грант на Институт "Диалог Европа"


Представяне на книгата "Френската лексика в романа Тютюн" на проф. Димитър Веселинов от Факултета по класически и нови филологии

На 30 ноември 2009 г. Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" бе домакин на представената от Издателство СИЕЛА книга "Френската лексика в романа "Тютюн" на проф. Димитър Веселинов от Факултета по класически и нови филологии. На премиерата присъстваха проф. Валери Стефанов - Факултет по славянски филологии, г-н Светозар Желев - директор на Издателство СИЕЛА, доц. Костадин Грозев - директор на Института "Диалог Европа" и спонсор на книгата, д-р Анна Ангелова - директор на Университетската библиотека, преподаватели, студенти, роднини и почитатели на творчеството на Димитър Димов.

На фона на вечните мелодии, свързани с творчеството на Димитър Димов (изпълнени от Румен Спасов и Даниела Пенева), научният труд "Френската лексика в романа "Тютюн" бе представен от проф. Валери Стефанов, който разгледа чуждата лексика в този емблематичен роман от страната на литературоведа. За същото говори и авторът - проф. Димитър Веселинов, но от страната на езиковеда.

В централното фоайе на библиотеката бе открита и изложба "Проф. Димитър Димов - учен и творец", представяща снимки, ръкописи и лични вещи на познатия писател и непознатия университетски преподавател - професорът по анатомия и хистология Димитър Димов.

Повече информация и снимков материал, на: http://www.libsu.uni-sofia.bg/dimov_kniga.html

 

english български