31/10/2009

Международна конференция "Империи и Полуострови", 9-10 октомври 2009 г.


"ИМПЕРИИ  И  ПОЛУОСТРОВИ. Югоизточна Европа между Сремски Карловци и Одринския мир, 1699 - 1829 г. (общества, войни, преходи)"; 9-10 октомври 2009 г.

С подкрепата на Институт за докторантски и пост-докторантски изследвания "Диалог Европа", на 9-10 октомври, 2009г. в ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски", се проведе Mеждународна конференция под надслов "ИМПЕРИИ  И  ПОЛУОСТРОВИ. Югоизточна Европа между Сремски Карловци и Одринския мир, 1699 - 1829 г. (общества, войни, преходи)".

През 2009 г. се навършват 310 години от договарянето на мирните споразумения от Сремски Карловци (1699) и 180 години от подписването на Одринския мир (1829) - две събития, маркиращи един важен трансформационен период от историята на континента. За Централна и Западна Европа това е преходът от „Стария режим" към постаграрното общество, от абсолютизма към модерната национална държава. За Югоизтока, за Балканите, осемнадесетото столетие и първата трета на ХІХ в. са десетилетията, бележещи променени възможности за мобилност на поданиците на Османската империя, поява на националните идеи и търсене на пътища за утвърждаване на новите (стари) държави на Полуострова. Това е и времето, когато османският елит сериозно се замисля за реформи в собствената си империя, давайки си сметка, че без един такъв „преход" държавата им ще загине.

 

english български