7/01/2010

SECOND COLLOQUIUM ON DIALOGUE


Втори научен колоквиум: Месец януари 2010 г. на чуждестранните и български стипендианти  на Институт „Диалог Европа"
Институт „Диалог Европа" любезно Ви кани на втората от поредицата научни дискусии за своите чуждестранни и български стипендианти. Основен фокус на тези срещи ще бъде неформалното споделяне на постиженията, трудностите и различните изследователски гледни точки. Предлаганите теми обхващат широк спектър от проучвания в областта на социалните и хуманитарните науки по въпросите на диалога и европейското сътрудничество.

 

Втори научен колоквиум:

Месец януари 2010 г.

- Клаудия Добре (Фондация Мемория, Румъния)

"Remembering communism in Romania: The Memorial to the Victims of Communism and to Anticommunist Resistance"

 

- София Шигаева (Славянски Университет в Баку, Азербайджан) 

"Азербайджан по пътя на европейската интеграция: демократични процеси, граждански права и свободи, основни външнополитически алтернативи"

 

 

Кога: 13 януари 2010 г., 18.00 ч.

Къде: зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски", Ректорат
english български