23/02/2010

THIRD COLLOQUIUM ON DIALOGUE


Трети научен колоквиум: Месец март 2010 г. на чуждестранните и български стипендианти  на Институт „Диалог Европа"

Институт „Диалог Европа" любезно Ви кани на третата от поредицата научни дискусии за своите чуждестранни и български стипендианти. Основен фокус на тези срещи ще бъде неформалното споделяне на постиженията, трудностите и различните изследователски гледни точки. Предлаганите теми обхващат широк спектър от проучвания в областта на социалните и хуманитарните науки по въпросите на диалога и европейското сътрудничество.

 

Трети научен колоквиум:

Месец март 2010 г.

 

- Анета Сакалова (Център по наукознание и история на науката, БАН)

„Индивидуалната научна мобилност - предпоставка за успешна професионална реализация?"

 

- Ярослав Дворак (Vytautas Magnus University - Каунас, Литва)

"The evaluation of EU Structural and Cohesion Funds in Poland: Scope and Significance" 

 

Кога: 04 март 2010 г., 18.00 ч.

Къде: зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски", Ректорат

english български