10/03/2010

Семинар "Защита правата на човека"


Институт  „Диалог Европа" има удоволствието да покани всички проявяващи интерес, на семинар на тема: „Защита правата на човека".

 

Програмата на семинара включва лекции на:

1. Доц. д-р Костадин Грозев, Директор на Институт „Диалог Европа" - 10.30ч.

- тема: „Американският конституционализъм и проблемът за правата на човека"

2. Доц. д-р Йордан Баев, Военна академия „Георги С. Раковски", София - 12.00ч.                                                                              

- тема: „Правата на човека като елемент на глобалната конфронтация Изток - Запад в годините на Студената война".

3. Доц. д-р Надя Бояджиева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски",

Дискусия на тема: „Решаването на казуси в преподаването на правата на човека и подготовката за лятната школа в Полша".

 

* Семинарът е част от цикъл лекции в рамките на международния проект по програма „Еразъм" - „Дефиниране на правата на човека - правни, политически и социални измерения в Европейския диалог".

 

Кога: 13 март 2010 г.,  от 10,30 до 14.30 ч.

Къде: Зала 2, СУ „Св. Климент Охридски", Ректорат.
english български