30/05/2010

Семинар "Защита правата на човека"


Данаил Данов - "Свободата на словото и медиите в България днес"
Институт за докторанти и постдокторанти "Диалог Европа" има удоволствието да покани всички, интересуващи се от лекция и дискусия на: 

Лектор: Данаил Данов - докторант към Факултет по педагогика, СУ и Директор на Центъра за развитие на медийте

Тема на лекцията: "Свободата на словото и медиите в България днес"

Лекцията и дискусията са поредната публична проява в рамките на специализирания образователен модул "Дефиниране на правата на човека: юридически, правни и социални аспекти", които се провежда през летния семестър на учебната 2009/2010 г. в рамките на международен проект "Еразъм: интензивни курсове" в сътрудничество с още 4 университета от Полша, Испания и Гърция. Проектът ще приключи с международно лятно училище през юли 2010 г. в Краков, в който ще участват 15 студенти (бакалаври, магистри и докторанти) и 2 преподаватели от СУ "Св. Кл. Охридски"

 

Кога: 31 май 2010 г., 18,00 ч.
Къде: Ауд. 23, СУ „Св. Климент Охридски", Ректорат, Южно крило, ет. I
english български