15/10/2010

Стипендии за докторантски изследвания по политически науки в Осло


Институтът за изследване на мира в Осло (Peace Research Institute Oslo) предлага две стипендии за провеждане на докторантски изследвания.

Програмата е насочена към изследователи в сферата на политически науки с подчертан интерес към политическата икономия и европейското право.

Институтът за изследване на мира в Осло е независим изследователски институт за проучвания в сферата на политиката, oснован през 1959г. Институцията работи за постигането на мир в разрешаването на конфликти, воденето на диалог и помиряване, както и за осигуряването на обществена информираност.

Стипендия

Програмата предвижда институтът в Осло да бъде работно място и работодател на стипендиантите. Изследователските проекти ще бъдат разработени в рамките на Програмата за сигурност (PRIO's Security Programme).

Началната заплата на докторантите ще бъде от порядъка на 377 500 норвежки крони (около 46 500 евро).

Изследователите трябва да започнат работа в началото на февруари 2011 г., а работният език на института е английски.

Изисквания и кандидатстване

Кандидатите трябва да са завършили двегодишна магистратура в областта на обществените или политическите науки, като в академичната им подготовка трябва да са залегнали политическата икономия и европейското право. Необходимо е също така да имат познания за структурата, институциите и политиките на Европейския съюз, особено в сферата на сигурността. Отличното владеене на английски език е задължително.

Познанията по други езици, компютърните умения и административния опит се смятат за предимство.

Кандидатурите се подават онлайн на електронна поща recruiting@prio.no и трябва да съдържат следните документи:

- формуляр за кандидатстване
- мотивационно писмо
- автобиография, включваща списък с публикациите на кандидата
- копия от университетски дипломи
- скорошен академичен текст (напр. магистърска теза)
- описание на докторантското изследване
- имена и информация за контакт на 2 души за препоръки.

Краен срок: 15 ноември 2010 г.

Допълнителна информация можете да намерите тук, а въпроси относно насоките за кандидатстване можете да задавате по електронен път на recruiting@prio.no
english български