11/10/2011

Конкурси за изследователска дейност


Конкурси за изследователска дейност на Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер"
Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер" на СУ "Св. Климент Охридски" обявява своите годишни конкурси за научноизследователска дейност в следните позиции:
- Конкурс за 3 броя докторантури за стипендианти докторанти на самостоятелна подготовка в областта на хуманитарните науки за граждани на ЕС (без България) и трети страни;
- Конкурс за 8 броя постдокторантури за кандидати, притежаващи образователната и научна степен „доктор" с проекти в сферата на хуманитаристиката;
- Конкурс за 6 броя специализации за чуждестранни кандидати млади учени в България (6-8 седмици);
- Конкурс за написване на 7 монографии за кандидати хабилитирани лица и млади учени, кандидатстващи с проекти в сферата на хуманитаристиката.

Детайли за обявените конкурси се съдържат в обявите, прикачени в съответния линк към конкурса.

За всички потенциални кандидати ръководството на Комплекса организира информационен ден на 3 ноември, четвъртък от 10 до 13 ч. в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски".

 

Формуляри за кандидатстване:

- Постдокторанти

- Монографии

 

За допълнителни въпроси - e-mail: office@dialogueeurope.org

Срок за подаване на документите: 11 ноември 2011 г. (дата на получаване в СУ)

english български